Voor het lidmaatschap van Jong Nederland Born moet contributie betaald worden. Daarvoor kun je een heel seizoen (van september tot juli) meedoen met ons.

Contributie betalen gebeurt door middel van een tweemalige afschrijving.

Voor seizoen 2023-2024 is de contributie € 45,00 voor minioren / € 60,00 voor maxioren, junioren en senioren.
Voor het kamp van 2024
is het kampgeld nog niet bekend. 

Voor het kamp wordt apart kampgeld betaald. Dat is niet in de contributie opgenomen. Dit wordt contant betaald bij de groepsleiding.

Voor andere (bijzondere) activiteiten die we zelf organiseren of extern worden georganiseerd, kan het zijn dat we een eigen bijdrage vragen. Dit zal van te voren door de leiding naar u worden gecommuniceerd of is terug te vinden bij de desbetreffende activiteit in de kalender.

Voor de groep(en) die op trektocht gaan, gelden vaak aparte afspraken voor de hoogte van het kampgeld.

 

Betalingsregeling

Mocht u een betalingsregeling willen treffen over de contributie of activiteit, dan kunt u zich altijd even melden bij de betreffende groepsleiding, zodat hier verder afspraken over gemaakt kunnen worden.